Bàn phím:
Từ điển:
 

thân cận

adj

  • close, near