Bàn phím:
Từ điển:
 

thân ái

adj

  • affectionate