Bàn phím:
Từ điển:
 

than

noun

  • coal

verb

  • to moam, to lament