Bàn phím:
Từ điển:
 

thấm thoát

adv

  • quickly soon