Bàn phím:
Từ điển:
 

thám thính

verb

  • to spy, to collect intelligence