Bàn phím:
Từ điển:
 

thấm nhuần

verb

  • to seize, to grasp