Bàn phím:
Từ điển:
 

thẩm vấn

verb

  • to interrogate, to question