Bàn phím:
Từ điển:
 

thảm sát

verb

  • to slaughter, to massacre