Bàn phím:
Từ điển:
 

thẩm quyền

noun

  • competence, jurisdiction