Bàn phím:
Từ điển:
 

thẩm mỹ

noun

  • taste, sense