Bàn phím:
Từ điển:
 

thảm hại

adj

  • pitiful humiliating, ignominious