Bàn phím:
Từ điển:
 

thẩm định

verb

  • to consider and decide