Bàn phím:
Từ điển:
 

tham vọng

noun

  • ambition