Bàn phím:
Từ điển:
 

thâm thùng

adj

  • profound, deep