Bàn phím:
Từ điển:
 

tham thiền

verb

  • to enter into meditation