Bàn phím:
Từ điển:
 

tham tàn

adj

  • greedy and cruel