Bàn phím:
Từ điển:
 

tham tài

adj

  • greedy for gain