Bàn phím:
Từ điển:
 

tham sinh

verb

  • to cling to life