Bàn phím:
Từ điển:
 

tham chính

verb

  • to take part in politics