Bàn phím:
Từ điển:
 

thâm

adj

  • dark deep black, blackish