Bàn phím:
Từ điển:
 

tham

adj

  • greedy avaricious