Bàn phím:
Từ điển:
 

thái y

  • danh từ cũ royal physician