Bàn phím:
Từ điển:
 

thái thượng hoàng

noun

  • King's father