Bàn phím:
Từ điển:
 

thái quá

adj

  • excessive, extreme