Bàn phím:
Từ điển:
 

thái hậu

noun

  • Queen mother