Bàn phím:
Từ điển:
 

thái ấp

noun

  • fief, feud