Bàn phím:
Từ điển:
 

tha ma

noun

  • graveyard, cemetary