Bàn phím:
Từ điển:
 

tha hóa

verb

  • to deteriorate, to degenerate