Bàn phím:
Từ điển:
 

bá tước

  • [earl] Graf
  • [count] Anzahl, Zählung