Bàn phím:
Từ điển:
 

An Nhơn

  • (huyện) Huyện đồng bằng phía đông nam của tỉnh Bình Định. Diện tích 229 km2. Số dân 174216 (1993). Phần lớn lãnh thổ của huyện là đồng bằng tam giác của sông Cái, chỉ có ít đồi gò ở phía đông nam. Đất nông nghiệp chiếm 80% diện tích, đều là đất phù sa chua của các sông: Đập Đá, Tây An, Gò Chàm, An Trường (chi lưu sông Cái)
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Thạnh Phú (Bến Tre), h. Đạ Tẻh (Lâm Đồng), h. Châu Thành (Đồng Tháp)