Bàn phím:
Từ điển:
 

ân nhân

  • d. Người làm ơn, trong quan hệ với người mang ơn.