Bàn phím:
Từ điển:
 

bà phước

  • [Sister] Schwester