Bàn phím:
Từ điển:
 

bà lớn

  • [Madam] Dame, gnädige Frau