Bàn phím:
Từ điển:
 

bà hoàng

  • [Princess] Königstochter, Prinzessin