Bàn phím:
Từ điển:
 

an nghỉ

  • (cũ). x. yên nghỉ.