Bàn phím:
Từ điển:
 

A Ngo

  • (xã) h. Đa Krông, t. Quảng Trị
  • (xã) h. A Lưới, t. Thừa Thiên - Huế