Bàn phím:
Từ điển:
 

ba lô

  • [knapsack] Ranzen, Tornister