Bàn phím:
Từ điển:
 

ân huệ

  • dt. ơn to lớn ở trên ban xuống: ban ân huệ được hưởng ân huệ.