Bàn phím:
Từ điển:
 

A Lưới

  • (huyện) t. Thừa Thiên - Huế
  • (thị trấn) h. A Lưới, t. Thừa Thiên - Huế