Bàn phím:
Từ điển:
 

A-la

  • dt. Vị thánh có khả năng sáng tạo ra tất cả, theo quan niệm đạo Hồi