Bàn phím:
Từ điển:
 

an dinh

  • đóng yên doanh trại