Bàn phím:
Từ điển:
 

a hoàn

  • d. Người ở gái trong nhà quyền quý thời phong kiến.