Bàn phím:
Từ điển:
 

bề tôi

noun

  • Subject, vassal
    • một bề tôi trung thành: a loyal subject