Bàn phím:
Từ điển:
 

bề ngang

  • Breadth, width