Bàn phím:
Từ điển:
 

bè mọn

  • Of a socially humble position