Bàn phím:
Từ điển:
 

bè lũ

noun

  • Clique, gang
    • bè lũ phát xít: the fascists' gang