Bàn phím:
Từ điển:
 

bè đảng

noun

  • Clique, set, faction