Bàn phím:
Từ điển:
 

bè cánh

noun

  • Clique, confederacy