Bàn phím:
Từ điển:
 

bề bề

adj

  • Plentiful
    • ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay: a trade is better than plenty of fields
    • công việc bề bề: plenty of work to do