Bàn phím:
Từ điển:
 

bề

noun

 • Side, dimension
  • cái sân vuông mỗi bề đo được bảy mét: a square yard, 7 meters long each side
  • ba bề là nước: there is water on three sides
  • bốn bề lặng ngắt: quiet on four (all) sides
  • bề cao: height
  • bề dầy: thickness
 • Respect; aspect
  • khổ cực trăm bề: a very hard life in every respect
  • đời sống có bề dễ chịu hơn: in some respect, the living condition is better